Prohlášení

Prohlášení

         všem našim obchodním partnerům, elektromontážním firmám, bytovým družstvům, sdružením majitelů bytů a domů, investorům a majitelům všech objektů občanské vybavenosti.

 

             Zákon č. 22 /1997Sb. v platném znění dává za povinnost všem výrobcům elektrických rozvaděčů NN, které jsou přístupné kontaktu a možné obsluze laické veřejnosti, tj. osobám bez elektrotechnické kvalifikace, mít na těchto skupinách rozvaděčů  provedeny typové zkoušky oprávněnou certifikační laboratoří – v našem případě – viz. přílohy  – certifikáty o provedených typových zkouškách EZÚ Praha – Troja .

     Do skupin rozvaděčů, které podléhají povinnosti absolvovat typové zkoušky patří v podstatě všechny rozvaděče, které jsou umístěny mimo uzavřenou technickou místnost – rozvodnu.

  • Elektroměrové rozvaděče ES – samotné distribuční společnosti – ve svých připojovacích  podmínkách určují umístění těchto rozvaděčů na veřejně přístupných místech, povinnost typových zkoušek je zřejmá. (PRE distribuce a.s.- MM501, připojovací podmínky ČEZ distribuce a.s., E-ON distribuce a.s.)
  • Okruhové jistící rozvaděče – OJS včetně i těch nejmenších bytových, v objektech občanské vybavenosti, školství, kultury, státní správy, cestovního ruchu ve veřejně přístupných prostorách těchto objektů je u rozvaděčů NN povinnost  typových zkoušek.
  • Staveništní rozvaděče ESR – SR, zde jsou zásadní zkušebnou  prověřené předepsané vlastnosti především z pohledu BOZP a souladu s podmínkami distribučních firem.

 

 

Pouze vlastnictví předložených certifikátů o provedených typových zkouškách nám dává možnost tyto rozvaděče vyrábět a dále je vybavit potřebnou průvodní dokumentací.

  • Na výrobku provést kusovou zkoušku a vystavit o ní protokol.
  • Výrobek právoplatně opatřit výrobním štítkem s příslušnými údaji.
  • Výrobek na viditelném místě povinně vybavit národní značkou shody CE.
  • Na výrobek vydat prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
  • Nabídnout a zajišťovat odběrateli zákonné záruční podmínky.

 

Takto vybavené námi dodávané rozvaděče jsou bez problémů právoplatnou součástí celkové revizní zprávy elektro a jako součást následného kolaudačního řízení objektů právně nenapadnutelné.

Následně uzavřenou pojistnou smlouvu na objekt právně neohrožují.

Certifikáty o provedených typových zkouškách nejsou žádnými jinými dokumenty zastupitelné.

 

zdenek.biza@ seznam.cz                                        Zdeněk Bíza

www.arovaservis.cz                                                Lhota u Příbramě 118

tel: 318626505                                                        26101 Příbram

fax:318626510 

mob: 603259401

         603283492